BetCalculation Български English Еspañol Deutsch Français Italiano

Калкулатор за обръщане на коефициенти от Английски стил в Европейски стил - десетични/

Въведете числителят и знаменателят на обикновената дроб
в която са представени коефициентите от Английски стил
Английски стил    Коефициента е във вид на обикновена дроб от типа х/у - например 11/4.

    Формулата за превръщане в десетичен коефициент К е :

    К = (х+у)/у

    В нашия пример К = (11+4)/4 = 3.75

    Забележка: в калкулатора за пресмятане на коефициентите записвайте дробта в двете полета - за числител и знаменател.

e-mail Print